WINTER VTT'S

 

 

Nu we door Corona ook deze winter geen normaal verloop van het seizoen zullen kennen,
besliste het bestuur het heft in eigen handen te nemen en een winterkalender op te stellen
waarbij er zoveel mogelijk in groep veldtoertochten kunnen gereden worden.
De kalender is nog niet volledig en zal in de loop van de komende maanden bijgewerkt worden.
Wat al klaar is, vind je hieronder, samen met de afspraken
die er moeten voor zorgen dat we ook deze winter als club kunnen blijven fietsen.

KALENDER VTT
AFSPRAKEN WINTER VTT